Ministerie van Financien

Titel: MINISTER ZALM STUURT JAARRAPPORT WITWASSEN NAAR KAMER

Persberichtnr.

99/185

Den Haag

3 september 1999

Minister Zalm Stuurt Jaarrapport Witwassen naar Kamer

Minister Zalm van Financiën heeft vandaag het tiende Jaarrapport van de Financial Action Task Force on money laundering (FATF) naar de Tweede Kamer gezonden. In het afgelopen jaar zijn twaalf FATF-landen, waaronder de Nederlandse Antillen en Aruba op de effectiviteit van hun anti-witwaswetgeving getoetst. De Nederlandse Antillen en Aruba, die in de laatste vergadering zijn besproken, komen goed uit de bus.

Argentinië, Brazilië en Mexico zijn gevraagd als waarnemers deel te nemen. Doel is een volledig lidmaatschap nadat men een evaluatie heeft ondergaan. Voorts moeten deze landen in de eigen regio een actieve rol spelen in de strijd tegen witwassen.

Er is een afspraak gemaakt om het fiscal loophole excuse te dichten. Met name in het Verenigd Koninkrijk bleken sommige meldingsplichtige instellingen niet te melden, als de cliënt aangaf dat het niet om crimineel geld - de essentie van de FATF - maar om een fiscale constructie gaat. Ook criminelen bedienden zich van deze methode. In Nederland speelt dit probleem niet, omdat meldingsplichtige instellingen geen beslissingsvrijheid hebben: bij toepasselijkheid van een indicator is melding verplicht.

Portugal heeft het voorzitterschap van Japan overgenomen. Nederland is gekozen als lid van de Stuurgroep.

Het komende jaar wordt gewerkt aan de verspreiding van de FATF-boodschap, het voldoen door de FATF-landen aan de aanbevelingen, een analyse van Internet en het vaststellen van een beleidslijn inzake landen (zowel FATF als niet FATF) die overduidelijk in strijd handelen met de FATF aanbevelingen.

De FATF is in juli 1989 geïnstalleerd. Dit gebeurde op initiatief van de G7 en de Europese Commissie

De volledige tekst van het rapport en de brief aan de Kamer staan op de internetsite van het ministerie van Financiën: www.minfin.nl.

Deel: ' Minister Zalm Stuurt Jaarrapport Witwassen naar Kamer '
Lees ook