DUTCH STATE TREASURY AGENCY

Agentschap van het Ministerie van Financiën

MINISTER ZALM VERVOLGT HERSTRUCTURERING STAATSSCHULD

Den Haag, 3 september 1999

Minister Zalm heeft vandaag bekendgemaakt dat op 16 september a.s. een omruiloperatie zal plaatsvinden in het 2006- en 2007-segment. Door middel van deze omruil wordt de staatsschuld versneld geconcentreerd in een beperkt aantal grote benchmarkleningen en wordt de transparantie en liquiditeit in de markt voor Nederlandse staatsleningen binnen de euromarkt vergroot. Voor beleggers heeft dit als voordeel dat men grootschalig uit illiquide naar liquide obligaties kan overstappen, zonder de transactiekosten die in normale omstandigheden aan illiquiditeit zijn verbonden. Dit is de tweede omruiloperatie van dit jaar; de eerste vond plaats op 15 juli jl. in het 2002- en het 2005 segment, waarbij voor 19 miljard euro is omgeruild.

De omruil op 16 september a.s. vindt plaats door middel van een uniforme koers tender via de Primary Dealers voor Nederlandse staatsleningen. In de tenderinschrijving dient te worden aangegeven welke (illiquide) leningen men wenst om te ruilen, in nominale bedragen per koers voor de obligatie die wordt ingeruild. NB: dit is een wijziging ten opzichte van de omruil in juli. De omruil geschiedt tegen gelijke effectieve marktwaarde. Dit houdt in dat de nominale bedragen worden berekend volgens de formule:

Marktwaarde te ruilen lening (inclusief opgelopen rente)

Koers van uitgifte + opgelopen rente (in procenten)

De nominale bedragen worden naar beneden afgerond op hele euro's.

De omruiloperaties vinden kort na elkaar plaats in de ochtend van donderdag 16 september. Nadat de koers van de uit te geven obligatie in het 2006 segment om 9.30 bekend is gemaakt, is inschrijving mogelijk tot 10.00 uur. De inschrijving in het 2007 segment start om 11.00 uur, direct na de bekendmaking van de koers van uitgifte, en sluit om 11.30 uur.

De koersen van inkoop zullen kort na de sluiting van elke tender worden gepubliceerd. De uitgiftekoersen en de resultaten zullen worden gepubliceerd op Reuters (DSTAMENU) en Bloomberg (DSTA).

Omruiloperatie d.d. 16 september 1999 (tussen haakjes de fondscode) Van Naar Bekendmaking koers van uitgifte Tenderinschrijving tussen 2006 segment

6,75% 15 november 2005 (10221)

8,5% 1 juni 2006 (10195) 6% 15 januari 2006 (10222) 9.30 uur 9.30 en 10.00 uur

2007 segment

8,75% 15 januari 2007 (10199)

8,25% 15 februari 2007 (10202)

8,25% 15 september 2007 (10205) 5,75% 15 februari 2007 (10226) 11.00 uur 11.00 en 11.30 uur

De afwikkeling vindt plaats op 21 september 1999 (T+3) en kan naar keuze geschieden via Necigef, Euroclear en Cedel. De afwikkeling van inkoop en verkoop gebeurt separaat en "trade for trade".

De Primary Dealers staan vermeld op Reuters DSTAMENU, Bloomberg DSTA en de website van het Agentschap.

Postbus 345

1000 AH Amsterdam

Telefoon +31 20 581 07 00

Telefax +31 20 581 07 01

Email agent@dutchstate.nl

Deel: ' Minister Zalm vervolgt herstructurering staatsschuld '
Lees ook