MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MINBZK: Benoeming coordinator LMDP

Met ingang van 15 maart 2000 is mevrouw drs. A.M. Miedema benoemd tot coördinator Landelijk Management Development Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij volgt de heer J. Siepel op die tot 1.december 1999 deze functie vervulde.

Mevrouw Miedema is momenteel werkzaam als hoofd van de afdeling Integratie van de directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden bij het directoraat-generaal Openbaar Bestuur van het ministerie van BZK.

Afgesproken is om het management development van de politie verder te intensiveren.
Daarom zal de heer P. Tieleman, thans korpschef van de politieregio Zuid-Holland-Zuid, vanuit de Raad van Hoofdcommissarissen mevrouw Miedema bijstaan bij de implementatie van het management development.

Nadere inlichtingen: Annette Dijkstra (070) 4266049

18 feb 00 16:26

Deel: ' Ministerie Binnenlandse Zaken benoeming coordinator LMDP '
Lees ook