GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie 2 februari 2004 17:02
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ministerie EZ saboteerde sluiting Borssele

( 2 februari 2004)

Ambtenaren van EZ hebben geholpen Borssele open te houden, tegen de wens van de Tweede Kamer. De Raad van State heeft zich laten misbruiken voor politieke spelletjes. GroenLinks wil hierover zo spoedig mogelijk een debat.

Vandaag zijn antwoorden binnen gekomen op schriftelijke vragen van GroenLinks over de sluiting van Kerncentrale Borssele. Uit die antwoorden blijkt dat er daarbij veel verkeerd is gegaan. Ambtenaren van EZ handelden in strijd met het kabinetsbesluit om Borssele in 2004 te sluiten op basis van een motie van Marijke Vos uit 1994.

De betreffende ambtenaren van EZ anticipeerden in 1998 volkomen ten onrechte op een 'mogelijke beleidswijziging' ten aanzien van de sluiting van Borssele. De minister vindt dit 'niet ongebruikelijk en zeker niet onoorbaar'. De ambtenaren adviseerden de eigenaar van de kerncentrale bovendien om partij te worden in een rechtszaak tegen de staat om de sluiting tegen te houden. Ook dit noemt de minister 'gebruikelijk in de geest van de Algemene wet bestuursrecht'. GroenLinks bestrijdt dat. Het is helemaal niet gebruikelijk of in de geest van de wet om tegenstanders van het kabinetsbeleid actief te adviseren zich in een rechtszaak tegen de staat te keren. Gezien de opstelling van het ministerie lijkt dit op een politieke daad met als oogmerk ondermijning van een genomen besluit.

Ambtenaren van EZ hebben bovendien gelobbyd bij de Raad van State voor verlenging van de termijnen voor indiening van een verweerschrift in de rechtszaak over sluiting van Borssele. Daarmee zorgden zij voor verdere vertraging. De Raad van State heeft zich daar op een zeer oneigenlijke manier in mee laten slepen. In juni 1998 is in een "onderonsje" met een EZ-ambtenaar afgesproken dat het verweer van het ministerie nog enige maanden mocht uitblijven. Normaliter gelden hier strakke tijdslimieten voor. Daarbij bracht EZ als motivatie in 'dat het vermoeden bestond dat de bestreden beslissing door het nieuwe kabinet zou worden heroverwogen'.

GroenLinks vindt het onaanvaardbaar dat een ministerie er kennelijk een eigen politieke agenda op na houdt, waarbij besluiten van Kamer en regering worden genegeerd. Het is evenzeer onaanvaardbaar dat de Raad van State, als hoogste onafhankelijk rechtsorgaan in bestuursrecht, vatbaar is gebleken voor politieke beïnvloeding. Brinkhorst bagatelliseert deze gang van zaken in zijn antwoorden. Hij probeert recht te praten wat krom is. GroenLinks concludeert dat het ministerie van EZ de sluiting van Borssele in 2004 actief heeft tegengewerkt.

Daarom wil GroenLinks zo spoedig mogelijk een debat met de ministers van EZ en Justitie over de sluiting van kerncentrale Borssele. Deze gang van zaken is onaanvaardbaar en mag zich niet herhalen. Bovendien moet Borssele alsnog zo snel mogelijk worden gesloten. De kerncentrale had al gesloten moeten zijn.

Wijnand Duyvendak


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Deel: ' Ministerie Economische Zaken saboteerde sluiting Borsele '


Lees ook