Ministerie EZ persbericht


EUROPESE AANBESTEDING INSTRUMENT MILIEUTECHNOLOGIEDatum: 11-11-1999

Het Ministerie van Economische Zaken roept de markt op om met oplossingen te komen voor de marktintroductieproblemen van nieuwe milieutechnologie. Het Ministerie van EZ heeft hiervoor een Europese aanbesteding geplaatst.

De marktintroductie van nieuwe milieutechnologie verloopt vaak moeizaam. Afnemers zijn veelal wel geïnteresseerd, maar schrikken er uiteindelijk voor terug om als eerste een nieuwe technologie toe te passen. De kans bestaat immers dat de technologie in de praktijk niet presteert overeenkomstig de afspraken of de verwachtingen. De producent kan ook vaak niet genoeg garanties bieden om die onzekerheid weg te nemen.

EZ wil deze patstelling doorbreken. Milieutechnologie is een belangrijk middel om bijvoorbeeld milieuvervuiling tegen te gaan. Te denken valt aan technologie op het gebied van rookgasreiniging, industriële waterzuivering en afvalverbranding.
Bovendien kan het ook nog eens economisch voordeel in de vorm van kostenbesparingen opleveren en de concurrentiepositie op de wereldmarkt verbeteren.

EZ roept met een Europese aanbesteding de markt op om met oplossingen te komen.
De aanbestede opdracht is het ontwikkelen van een financieel product in een samenwerkingsverband van tussen private partijen en de overheid waarmee de risico's van een eerste praktijktoepassing kunnen worden verlaagd.

De aankondiging van de opdracht is op 4 november 1999 verschenen in het Supplement op het publicatieblad der Europese Gemeenschappen. Aanbieders hebben tot 17 januari de tijd om zich voor de opdracht in te schrijven.

De volledige aanbesteding is op internet te vinden op: www.ted.eur-op.eu.int/index2.htmMinisterie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

Deel: ' Ministerie EZ introductie milieutechnologie eenvoudiger '
Lees ook