EZ wil digitale economie gaan meten


Zéggen dat je vooraan loopt op de elektronische snelweg is één ding, die bewering staven met keihard cijfermateriaal is iets heel anders. Nationaal en internationaal wordt in verkennende studies weliswaar veel over e-commerce gepubliceerd, maar de uitkomsten van die studies vertonen grote verschillen en ze zijn daardoor lastig met elkaar te vergelijken. Door verschillen in definities en vraagstellingen, gebruikte bronnen en toegepaste methoden wordt het moeilijk de ontwikkelingen op het gebied van elektronisch zakendoen vast te stellen. Dat maakt het formuleren van beleid niet gemakkelijker.

Het ministerie van Economische Zaken wil daarom een monitor laten ontwikkelen, waarmee periodiek cijfers met betrekking tot e-commerce kunnen worden verstrekt. Die monitor moet in het eerste kwartaal van 2000 gereed zijn. Op verzoek van EZ heeft het onderzoekbureau Dialogic een advies over de ontwikkeling van een dergelijke monitor opgesteld. Volgens dat rapport is het meetbaar maken van een verschijnsel als e-commerce 'een opstap naar het meten van de digitale economie'. De onderzoekers vergelijken de digitale economie met een ijsberg waarvan slechts het topje zichtbaar is. De tot nu toe veel gebruikte meeteenheid voor de economische betekenis van e-commerce, de waarde van de via internet verhandelde producten, is volgens hen een 'erg ruwe maat'. Op termijn moet deze worden vervangen door een nauwkeuriger indicator van de toegevoegde waarde van e-commerce. De uiteindelijke monitor moet 'eenvoudig en flexibel' zijn; op termijn zou het meten van de digitale economie een vast onderdeel moeten worden in het werkprogramma van statistische bureaus als het CBS.

Volgens het rapport zou een Nederlandse e-commerce monitor zich in eerste instantie moeten richten op de meest ontwikkelde en omvangrijke deelmarkten: business-to-business, business-to-consumer en business-to-administration - dit laatste voor zover dit het aankoopbeleid van de overheid betreft.

Klik hier voor meer informatie


®Ministerie van Economische Zaken Aan deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

Deel: ' Ministerie EZ wil digitale economie gaan meten '
Lees ook