Ministerie van Justitie

24.07.01
Binnen 48-uur verklaring van geen bezwaar voor BV of NV

Alle notariskantoren in Nederland kunnen voortaan elektronisch een verklaring van geen bezwaar aanvragen bij het ministerie van Justitie. Zo'n verklaring is nodig voor de oprichting van een BV of NV, of als het statuut van een BV of NV moet worden gewijzigd. De elektronische aanvraag brengt de gemiddelde wachttijd van één tot twee weken terug tot 48 uur. Dit is het resultaat van het gezamenlijk automatiseringsproject e-Vennoot van het ministerie van Justitie en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

De notaris kan nu met behulp van nieuwe programmatuur op een snelle en veilige manier elektronisch een aanvraag indienen voor een verklaring van geen bezwaar. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het reeds bestaande geavanceerde netwerksysteem KNB-Intranet, waarop vrijwel ieder notariskantoor is aangesloten.

Als er geen nader onderzoek is vereist, kan het ministerie van Justitie via e-mail het notariskantoor binnen 48 uur laten weten dat een verklaring is afgegeven en per post wordt verstuurd. De ondernemer die een BV of NV wil oprichten, krijgt door de nieuwe werkwijze sneller duidelijkheid.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 24-07-2001

Zoekwoorden:

Deel: ' Ministerie geeft binnen 48-uur verklaring geen bezwaar BV/NV '
Lees ook