expostbus51


Ministerie VenW
https://www.minvenw.nl

INZAMELEN HUISHOUDELIJK CHEMISCH AFVAL KAN BETER

Dit is een persbericht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat

Huishoudelijk gevaarlijk afval wordt in vijftig procent van de gecontroleerde chemocars niet op de juiste manier opgeslagen en vervoerd. In zeventig procent van de gevallen ontbreekt de bescherming voor breekbare verpakking. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksverkeersinspectie (RVI) naar de naleving van de Regeling Vervoer Huishoudelijk Gevaarlijk Afval uit 1994. In het laatste kwartaal van
1998 heeft de RVI landelijke controles uitgevoerd.

Bij de controles heeft de RVI onder meer gekeken naar de inrichting en de uitrusting van de chemocar, de aanwezigheid en bruikbaarheid van beschermingsmiddelen voor de inzamelaars, de wijze van inzamelen en vervoeren en de vakbekwaamheid van de inzamelaars. De regels voor de inrichting en de uitrusting van een chemocar worden over het algemeen goed nageleefd. Datzelfde geldt voor de regels voor aanwezigheid en bruikbaarheid van beschermingsmiddelen. Ook de vakbekwaamheid van de inzamelaars is in bijna alle gevallen aantoonbaar.

Uit de controles blijkt dat 87 procent van de gemeenten gebruik maakt van een chemocar voor de inzameling van huishoudelijk gevaarlijk afval. Tachtig procent van de gemeenten heeft de inzameling uitbesteed aan derden.

De RVI zal in het eerste kwartaal van 1999 inzamelaars en gemeenten informeren over de geconstateerde gebreken. Na een periode om de zaak op orde te brengen, zal de RVI later in het jaar nogmaals landelijke controles houden en zonodig repressief optreden.

NOOT VOOR DE REDACTIE:

Marian van den Akker, 070-3516088

25 jan 99 11:44

Deel: ' Ministerie Inzamelen huishoudelijk chemisch afval kan beter '
Lees ook