Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 22-12-1999 Home

Persbericht
Nummer: 178

Gezamenlijk persbericht van het Ministerie van OCenw, Vereniging samenverkende werkgeversorganisaties onderwijs, centrales van overheids- en onderwijspersoneel en vereniging voor het management in het VO

Overleg over tijdelijke maatregelen invoering tweede fase

Staatssecretaris Adelmund van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft op 21 december 1999 overleg gevoerd met de Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties Onderwijs, Centrales van overheids- en onderwijspersoneel, Vereniging voor het management in het VO naar aanleiding van de besluitvorming in de Tweede Kamer over de tijdelijke maatregelen ter beperking van de overladenheid in de tweede fase voortgezet onderwijs.

De organisaties hebben verklaard groot belang te hechten aan de in gang gezette onderwijsvernieuwing.
Zij onderschrijven de noodzaak van tijdelijke maatregelen om de invoeringsproblemen op te lossen, onder handhaving van het niveau van het onderwijs.

De staatssecretaris en de organisaties hebben afgesproken dat open en reëel overleg wordt gevoerd op basis van de afspraken die de staatssecretaris met de Tweede Kamer heeft gemaakt. Het doel van dit overleg is te komen tot uitwerking van de afgesproken maatregelen.

De organisaties behouden zich het recht voor alternatieven in te brengen.

Partijen zullen dit overleg medio januari afronden, zodat de Tweede Kamer, conform afspraken, eind januari kan worden geïnformeerd.

Deel: ' Ministerie OCW Overleg maatregelen invoering tweede fase '
Lees ook