Tweede Kamer der Staten Generaal

https://www.parlement.nl/doc/rec/docs/data/ocw00000.293_brief_sts_ocw_inzake_ beleidshandhaving_rijksdienst_monumentenzorg.html

ocw00000.293 brief sts ocw inzake beleidshandhaving rijksdienst monume ntenzorg

Gemaakt: 3-3-2000 tijd: 13:38


1

Aan de voorzitter van de vaste commissie

voor OcenW van de Tweede Kamer

der Staten GeneraalPostbus 20018

Zoetermeer, 29 februari

Onderwerp:

beleidshandhaving RdMz

Naar aanleiding van de brief van de griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen d.d. 24 januari 2000, nr. OCW-99-1296, meld ik u het volgende.

De brief van de Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg over de beleidshandhaving door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft mij doen besluiten de aard en omvang van deze problematiek nader te laten onderzoeken. Hiertoe zal op korte termijn overleg worden gevoerd met de federatie. Indien daar aanleiding toe bestaat, zal ik u over dit onderwerp nader informeren.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

dr. F. van der Ploeg.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Ministerie Onderwijs onderzoekt beleid Dienst Monumentenzorg '
Lees ook