expostbus51


MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Ministerie van Sociale Zaken

Nr. 99/204
10 november 1999

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hernieuwt samenwerking met Hongarije

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hernieuwt de samenwerking met het ministerie van Sociale- en Gezinszaken van Hongarije. De samenwerking heeft vooral betrekking op de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van arbeidsmarkt- en sociaal beleid, arbeidsrecht, gelijke kansen voor mannen en vrouwen en veiligheid en gezondheid op het werk.

De intentieverklaring voor de samenwerking, het zogeheten Memorandum of Understanding (MOU), is vandaag op het ministerie van SZW ondertekend door minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zijn Hongaarse collega minister Harrach.

De uitwisseling van informatie en ervaring spitst zich onder meer toe op werkgelegenheidsmaatregelen, de reïntegratie van bijvoorbeeld arbeidsongeschikten en tijdelijk en parttime werk. Daarnaast spreken deskundigen van beide landen over het nationaal beleid op het gebied van gelijke kansen voor mannen en vrouwen en de wetgeving op het gebied van bijstand. Er zal verder aandacht zijn voor de controle van de veiligheid en de gezondheid op het werk.
De samenwerking is met name gericht op ondersteuning van de Hongaarse overheid bij het toetredingsproces van Hongarije tot de Europese Unie.

De intentieverklaring is een vervolg op de afspraken die beide ministeries eind 1997 hebben gemaakt.

10 nov 99 11:48

Deel: ' Ministerie Sozawe hernieuwt samenwerking met Hongarije '
Lees ook