Rabobank Nederland

rabobank

Ministerie steekt 30 miljoen in duurzame bedrijventerreinen

Het ministerie van Economische Zaken stelt in de periode 1999 tot 2003 30 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van duurzame bedrijventerreinen.
De subsidie is bedoeld voor het bevorderen van samenwerking tussen bedrijven onderling en tussen de bedrijven op deze terreinen en overheden voor zover dit leidt tot vermindering van het gebruik van fossiele energie. Dit in combinatie met vermindering van de milieubelasting, een efficienter gebruik van de ruimte en het verbeteren van het (bedrijfs-)economisch resultaat.

De 30 miljoen is uitdrukkelijk bedoeld om samenwerking te stimuleren, integrale plannen te ontwikkelen en deelplannen uit te werken en de aanloopkosten te verminderen. Onder de subsidie vallen onder andere het managen van initiatieven, het uitvoeren van inventarisatiestudies en het bepalen van de haalbaarheid van de hieruit volgende opties. Ook is er subsidie voor kennisoverdrachtsprojecten.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ministerie steekt 30 miljoen in duurzame bedrijventerreinen '
Lees ook