Ministerie van Financien

Titel: AANKONDIGING: ADVIES WERKGROEP SUCCESSIERECHTEN


Persberichtnr.

00/058

Den Haag

10 maart 2000

Aankondiging: Advies werkgroep Successierechten

Op maandag 13 maart zal op het Ministerie van Financiën de werkgroep modernisering successiewetgeving haar rapport aanbieden aan staatssecretaris Vermeend. Dit zal gedaan worden door de voorzitter van deze werkgroep professor Moltmaker.

In het regeerakkoord is een onderzoek naar de modernisering van de successiewetgeving aangekondigd. De Staatssecretaris van Financiën heeft daarop vorig jaar een werkgroep ingesteld onder voorzitterschap professor Moltmaker. In ieder geval moest hierbij onderzocht worden in hoeverre de bestaande wetgeving aanpassing behoeft in verband met moderne relatievormen, de problemen met betrekking tot de bedrijfsopvolging en de fiscale behandeling van doelvermogens. Indien de uitkomsten van het onderzoek daartoe aanleiding geven, heeft de werkgroep de ruimte gekregen om concrete aanbevelingen te doen om regelgeving aan te passen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ministerie van Financien advies werkgroep Successierechten '
Lees ook