Ministerie van Financien

Titel: GEEN BELASTING OVER VAKANTIEDAGEN


Persberichtnr.

00/070

Den Haag

24 maart 2000

Geen belasting over vakantiedagen

Staatssecretaris Vermeend heeft vandaag mede namens de collega van Sociale Zaken de Nota naar aanleiding van het verslag inzake het derde deel van het Belastingplan 2000 (Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de loonbelasting 1964, de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de Coördinatiewet Sociale Verzekeringen, Maatregelen aangaande het loon 2000) aangeboden aan de Kamer. In dit wetsvoorstel is ondermeer de verlofspaarregeling opgenomen.

In de begeleidende Nota van Wijzing voorkomt staatssecretaris Vermeend dat er belasting geheven zal worden op vakantiedagen. Dit wordt gedaan door de flexibiliteit van deze regeling ten opzichte van het aanvankelijke wetsvoorstel te vergroten. In het aanvankelijke wetsvoorstel bestond de mogelijkheid om naast het verlofsparen nog eens een verlofstuwmeer van maximaal 25 dagen aan te houden zonder fiscale gevolgen. Om de flexibiliteit van het voorstel verder te vergroten wordt de mogelijkheid van het doorschuiven van vrije dagen zonder fiscale aanspraken aanzienlijk verruimd. De mogelijkheid om door te schuiven wordt van gemiddeld 25 dagen verruimd naar in totaal 250 dagen vakantieverlof en compensatieverlof bij een voltijds dienstverband.

Door de maximum begrenzing van het individuele tijdsparen buiten een verlofspaarregeling om te stellen op een totaal van 250 dagen kan de handhaving van deze begrenzing op eenvoudige wijze worden gerealiseerd en blijven de administratieve gevolgen ervan beperkt. Daarnaast blijft deelname aan een verlofspaarregeling mogelijk, op grond waarvan eveneens een jaar verlof kan worden gespaard.

In de bijgevoegde nota van wijziging wordt verder de datum van de intwerkingtreding van dit wetsvoorstel gewijzigd naar 1 juni 2000. Om op de datum van de inwerkingtreding bestaande verlofstuwmeren niet mee te laten tellen in de nieuwe regeling, gelden de nieuwe regels inzake het opbouwen van verlof door middel van tijdsparen pas met ingang van 1 januari 2001. De per 1 januari 2001 bestaande verlofstuwmeren worden dus volledig geëerbiedigd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Ministerie van Financien geen belasting over vakantiedagen '
Lees ook