Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

https://www.minlnv.nl

MINLNV: Hobbypluimvee ophokken

Ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij: ook hobbypluimvee

ophokken

Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wijst hobbydierhouders erop dat zij, net als boeren, verplicht zijn hun pluimvee binnen te houden. Het ophokken van hobbypluimvee is nodig om de kans op verspreiding van Klassieke Vogelpest zo klein mogelijk te houden. Het virus dat Klassieke Vogelpest veroorzaakt, is zeer besmettelijk voor pluimvee.
Ook vraagt het ministerie hen om aandacht te besteden aan eventuele dierziekteverschijnselen. Hobbydierhouders die zieke of zelfs dode dieren aantreffen, zijn verplicht een dierenarts te waarschuwen. Symptomen zijn onder andere: zwellingen aan kop en hals, sufheid en vooral onverwachte, snelle sterfte. In alle gevallen is het belangrijk de dieren niet te verplaatsen, maar binnen te houden.

Welke dieren zijn vatbaar?
Het gaat om kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven bestemd voor consumptie (dus geen postduiven) fazanten, patrijzen en loopvogels (struisvogels, emoes en nandoes).

De belangrijkste bron van besmetting is direct contact tussen dieren onderling, maar ook mensen die met zieke dieren in aanraking zijn geweest, kunnen het virus daarna op andere dieren overbrengen. Daarom is het belangrijk dat iedereen die in aanraking komt met pluimvee, na afloop zijn handen wast en zich omkleedt.

Voor informatie kan men bellen met het gratis informatienummer van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 0800-22 333 22 (dagelijks van 8.30 uur tot 22.00 uur).
Nadere informatie is ook te vinden op de website: www.minlnv.nl

06 mrt 03 18:20

Deel: ' Ministerie van LNV ook hobbypluimvee ophokken '
Lees ook