Gemeente Heeze-Leende


Ministerie van OC&W bezoekt Heeze-Leende

Op dinsdag 25 maart heeft mevrouw Zandbergen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een bezoek gebracht aan Onderwijscentrum de Berkenschutse in Heeze.

Zij was daar op uitnodiging van de gemeente en het onderwijscentrum om een gesprek te voeren over de huidige huisvestingsproblematiek van de Berkenschutse. De behoefte aan meer ruimte is de laatste jaren sterk toegenomen. Aangezien gemeenten in Nederland zelf verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van scholen vormt dit een zeer zware belasting voor de gemeente Heeze-Leende. Zeker gezien de bovenregionale functie die het onderwijscentrum heeft en het relatief kleine aantal leerlingen uit de eigen gemeente.

Tijdens de bijeenkomst zijn het onderwijscentrum en de gemeente gezamenlijk opgetrokken om het belang van extra financiering vanuit het rijk voor de huisvesting van de Berkenschutse te benadrukken. Mevrouw Zandbergen gaf echter duidelijk te kennen dat er vanuit het ministerie de komende jaren geen extra geld voor dit doel is te verwachten.
Momenteel bestaat er geen duidelijke wet- en regelgeving voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs, waaronder de Berkenschutse valt. Daarom staat er wel op korte termijn een ontwikkeling op stapel op het gebied van het landelijk beleid voor dit Voortgezet Speciaal Onderwijs. De gemeente zal in nauwe samenwerking met het onderwijscentrum een notitie opstellen om zo het landelijk beleid mee vorm te kunnen geven. Tevens zal in het kader van deze ontwikkeling een werkgroep vanuit het ministerie op worden gestart, waarin vertegenwoordigers van de gemeente en de Berkenschutse zitting zullen nemen.

Deel: ' Ministerie van OC&W bezoekt Heeze-Leende '
Lees ook