Ingezonden persbericht

Maak kennis met werkend Nederland op De Gracht!

Ministerie van SZW start campagne 'Werk, dat levert wat op!'

12 mei 2011 -
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceert vandaag de campagne 'Werk, dat levert wat op!' Op De Gracht maakt u kennis met werkend Nederland, met verschillende mensen in uiteenlopende levensfasen. Ieder met een eigen agenda. Wat hen bindt, is dat ze allemaal gebruikmaken van wetten en regelingen op het gebied van werk en inkomen. Op de portal www.werkdatlevertwatop.nl stellen zij zich aan u voor.

Tania en Frank hebben een bijbaan
Werken begint al bij jongeren die vanaf 13 jaar een bijbaan of vakantiebaan mogen hebben naast hun opleiding of studie. Wel is het zo dat zij volledig leerplichtig zijn tot het schooljaar waarin zij 16 jaar worden. Jongeren tussen 13 en 23 jaar vallen onder het minimumjeugdloon. Het minimumjeugdloon wordt twee keer per jaar aangepast, te weten op 1 januari en 1 juli.
De regels over het soort werk, gelet op veiligheid, en de werktijden zijn afhankelijk van de leeftijd. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.werkdatlevertwatop.nl/tania en www.werkdatlevertwatop.nl/frank.

Marjolijn en Achmed zijn startende ondernemer
In Nederland zijn er steeds meer startende ondernemers te vinden die ervoor kiezen om een eigen bedrijf te beginnen. Dit kan naast huidig werk ook vanuit een uitkering. Hiervoor moeten er afspraken gemaakt worden met het UWV. Eventuele winst wordt verrekend met de uitkering of wordt in mindering gebracht op de uitkering.
In sommige gevallen kunnen startende ondernemers met een bijstandsuitkering aanspraak maken op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Bbz-uitkering geeft de zelfstandige het recht zich gedurende een jaar op de start van de onderneming voor te bereiden, met behoud van de uitkering.
Een uitgebreide checklist voor het wel of niet starten van een eigen onderneming kunt u vinden op www.werkdatlevertwatop.nl/marjolijn en www.werkdatlevertwatop.nl/achmed. Daarnaast staan er op deze website nog meer handige weetjes over onder andere ziekte- en zwangerschapsverlof en alle andere regelingen die van toepassing zijn voor een startende ondernemer.

Casper, Sophie en Suzanne brengen werk en privé in balans
Herkent u dat? Een drukke baan en een veeleisend privéleven? Hoe houd je de balans tussen werk en privé? Op www.werkdatlevertwatop.nl/casper, www.werkdatlevertwatop.nl/sophie en www.werkdatlevertwatop.nl/suzanne staan verschillende wetten en regelingen die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij u onder de aandacht wil brengen. Zij zijn zowel interessant voor de werknemer als voor de werkgever. Denk aan onder andere meer werken. Dit betekent naast meer salaris ook een hogere pensioenopbouw. Naast de bekende regelingen als zwangerschapsverlof en kraamverlof is er een aantal onbekende regelingen waar maar weinig gebruik van wordt gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan ouderschapsverlof en zorgverlof.

Deel: ' Ministerie van SZW start campagne 'Werk, dat levert wat op!' '
Lees ook