MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT: NS

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Nederlandse Spoorwegen

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT NEEMT TAAKORGANISATIES NS OVER

Per 1 januari 2001 neemt het ministerie van Verkeer en Waterstaat de taakorganisaties van de Nederlandse spoorwegen over. Het gaat om NS Railinfrabeheer,
Railned, NS Verkeersleiding en NS Railinfra Trust. Vandaag hebben minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat en voorzitter Den Besten van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Spoorwegen hiertoe een intentie-overeenkomst ondertekend. Het is de bedoeling om eind dit jaar een definitieve overname-overeenkomst te tekenen. Het ministerie en de NS bereiden de overname in nauwe samenwerking voor.
De vier taakorganisaties voeren belangrijke publieke taken uit. Zo is
NS Railinfrabeheer verantwoordelijk voor het beheer en de aanleg van de spoorweginfrastructuur. Railned deelt het gebruik van spoorwegcapaciteit toe en ziet toe op de spoorwegveiligheid. NS Verkeersleiding is belast met spoorwegverkeersleiding. NS Railinfra Trust is een besloten vennootschap waarin het juridisch eigendom van de spoorweginfrastructuur is ondergebracht.

Belangrijke voorwaarden bij de overname zijn de veiligheid van het spoor, de continuïteit van het spoorvervoer en een voor het personeel sociaal verantwoorde invulling en uitvoering van het proces van overname.

De overname van de taakorganisaties past in het overheidsbeleid, zoals dat indertijd in het rapport van de commissie Wijffels over de verzelfstandiging van de spoorwegen was voorzien. Dit rapport vloeide voort uit een Europese richtlijn. Na de daarin voorziene overgangsfase, waarin de taakorganisaties al vanaf 1995 voor rekening en in opdracht van de overheid werken, wordt nu de definitieve uitplaatsing van de taakorganisaties uit het NS-concern geformaliseerd.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ellen Timmer, 070 - 351 71 12 Nederlandse Spoorwegen, Michiel Jonker, 030 - 235 70 70


10 apr 00 17:42

Deel: ' Ministerie VenW neemt taakorganisaties NS '
Lees ook