MKB-Nederland


05-01-1999

Ministerie vergoedt rente over teruggaaf grijskentekenbelasting

Op verzoek van MKB-Nederland heeft de staatssecretaris van financiën, drs.Vermeend besloten nu ook rente te vergoeden over te veel betaalde motorrijtuigenbelasting voor bedrijfsauto´s met een zogenoemd grijs kenteken.

Nadat de Hoge Raad vorig jaar augustus de grijs-kentekenkwestie in het voordeel van MKB-Nederland had beslecht, viel het ondernemers die hun te veel betaalde wegenbelasting terugkregen, op dat de overheid geen rente vergoedde over de periode waarin bedrijven en winkels een te hoog belastingtarief hadden betaald. MKB-Nederland heeft toen aan het ministerie van financiën gevraagd om hier nog eens goed naar te willen kijken. Immers, de belastingteruggave heeft veelal betrekking op de periode 1 januari 1995 tot 1 augustus 1998. Gemiddeld ontvangt een ondernemer 3500 gulden per auto over die tijdsspanne van 3,5 jaar. De bijbehorende rentevergoeding beloopt dan zo´n 500 gulden. De belastingdienst van Financiën deelde mee dat er geen wettelijke basis is voor zo´n rentevergoeding. Op zich is dit juist. Ook voor te veel betaald(e) successierecht, overdrachtsbelasting, kapitaalbelasting en belasting zware motorrijtuigen geldt dat het rijk geen rente vergoedt. MKB-Nederland vindt dit een omissie in de wetgeving. Zij zal dit jaar extra aandacht hiervoor vragen.
Desondanks heeft het departement het verzoek van MKB-Nederland welwillend in overweging genomen, en op 22 december besloot de staatssecretaris alsnog tot rentevergoeding over te gaan.

De belastingdienst in Apeldoorn werkt sinds maandag 4 januari aan de vergoedingen. Ondernemers die hun te veel betaalde motorrijtuigenbelasting al geretourneerd hebben gekregen, ontvangen nog deze maand een rente-nabetaling. Volgens een ruwe schatting van MKB-Nederland gaat het hierbij in totaal om maximaal tien miljoen gulden.

Deel: ' Ministerie vergoedt rente teruggaaf grijskentekenbelasting '
Lees ook