MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MINVenW: persbericht

BOUWPLANNEN IJSSELMEER TE VEEL VERSNIPPERD

De plannen voor bouwen in het IJsselmeer zijn versnipperd en houden niet genoeg rekening met veiligheid, natuur en landschap. Dit heeft staatssecretaris de Vries gezegd tijdens een werkbezoek aan het IJsselmeergebied. Zij heeft zich verbaasd over de grote hoeveelheid plannen voor woningen en andere activiteiten op en rond het IJsselmeer. Buitendijks is het gevaar van overstromingen tenslotte veel groter dan binnendijks.

In de toekomst zal het waterpeil hoger worden, omdat ook de zeespiegel stijgt. Klimaatverandering en zeespiegelstijging zullen op termijn handhaving van het huidige peil in het IJsselmeer met de bestaande spuimiddelen onmogelijk maken. Daarom stelt staatssecretaris in de notitie Aanpak wateroverlast voorbereidingen voor mogelijke uitbreiding van de spuicapaciteit in de Afsluitdijk worden getroffen. Buitendijkse activiteiten moeten daar wel op berekend zijn en moeten bovendien rekening houden met belangen van natuur en landschap. De Staatssecretaris gaat ook onderzoeken of de aanleg van het 'vergeten randmeer' achter de Noordoostpolder kansen biedt voor recreatie, natuur en waterberging.

Hans Scholten 06 53379481

23 feb 00 12:54

Deel: ' Ministerie Verkeer bouwplannen IJsselmeer te versnipperd '
Lees ook