expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Ministerie VROM onderscheiden

Ministerie VROM onderscheiden

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is op 17 juni in Glasgow onderscheiden met the Institutional Award for Excellence in Impact Assessment. De prijs is toegekend wegens significante bijdragen op het gebied de milieu-effect rapportage. The Awards worden elk jaar uitgereikt aan organisaties, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de internationale ontwikkeling van de milieu-effectrapportage MER.

De prijsuitreiking vond plaats op de jaarlijkse bijeenkomst van de International Association for Impact Assessment. Nederland is daar onder andere vertegenwoordigd door de ministeries van VROM en van Buitenlandse Zaken, de Commissie MER en adviesbureau.s, gespecialiseerd in MER.

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rijnstraat 8
Postbus 20951
2500 EZ Den Haag

persvoorlichting milieu
Marja van Paassen
070 339 39 86

faxnummer
070 339 13 52

Buiten kantooruren is de dienstdoende
voorlichter door tussenkomst van de
centrale meldkamer bereikbaar,
070 339 39 39

18 jun 99 16:47

Deel: ' Ministerie VROM in Glasgow onderscheiden '
Lees ook