Federatie van Ouderverenigingen

Wachtlijstaanpak

12 september 2001

Wachtlijstaanpak

De ondersteuning van Twijnstra en Gudde bij de wachtlijstaanpak gestopt. Het ministerie van VWS gaat nu zelf de wachtlijstaanpak monitoren. Daartoe heeft het ministerie een Plan van aanpak Regios, zorgvernieuwing en wachtlijstaanpak opgesteld. De Directie Gehandicapten Beleid benoemt per regio twee medewerkers die aanspreekpunt voor de regio zijn. Zij hebben periodiek overleg met het zorgkantoor in de regio, maar de partijen in de regio kunnen ook bij deze medewerkers terecht indien zij vragen, problemen, opmerkingen enz. hebben ten aanzien van de kwantitatieve en kwalitatieve aanpak van de wachtlijsten, zorgvernieuwing en de zorgketen. In Kaders 6 die volgende week verschijnt staat hierover meer.
Binnenkort komt ook een nieuw informatiepakket van de FvO beschikbaar voor RFvO-consulenten en dienstverleners in verband met de voortgang aanpak wachtlijsten.

Deel: ' Ministerie VWS gaat zelf wachtlijstaanpak monitoren '
Lees ook