Ministerie van VWS

Imagocampagne alleen is niet voldoende

Er zijn slimme dingen nodig om het hoofd te kunnen bieden aan het personeelstekort in de zorgsector en het voeren van een imagocampagne alleen is onvoldoende. Dat verklaarde secretaris-generaal Roel Bekker van het ministerie van VWS begin april op het congres met Met zorg werken.
De problemen waarmee de zorgsector worstelt, werden nog eens op een rijtje gezet. Er is sprake van een aansluitingsprobleem omdat het niveau van de opleiding vaak hoger is dan het werk later. Om gaten te vullen is veel lager personeel aangetrokken. Werken in de zorgsector blijkt in de praktijk nog steeds een vrouwenberoep en dat vraagt om speciale maatregelen. Personeel wordt - veel minder als in het bedrijfsleven - gezien als werkkapitaal waar zorgvuldig mee omgegaan moet worden.
Grote uitstroom
Het personeelstekort is een sterk regionaal probleem: in het noorden van het land is het nauwelijks voelbaar, in de Randstad daarentegen is het een groot probleem. Die verschillen vragen om regionaal pas- en meetwerk. De tekorten doen zich het sterkst gelden in de sector van de ziekenverzorgers. De vraag naar deze groep is groeiend, maar de uitstroom is er het grootst. Het werk is zwaar en naar schatting 40.000 mensen kampen met het verschijnsel burn out.
De deskundige forumleden droegen er in het Kurhaus niet alleen problemen aan, maar ook mogelijke oplossingen. Zoals het gebruik maken van de kennis en ervaring van het ouder wordend personeelsbestand. Gepleit werd voor realistische campagnes, om teleurstellingen en afhakers te voorkomen. De aangedragen voorstellen en initiatieven ten spijt blijft het moeilijk een arbeidsmarkt te sturen in de gewenste richting, zo constateerden de congresgangers.

Dit artikel is gepubliceerd in VWS Bulletin, nummer 7 van 16 april 1999

Deel: ' Ministerie VWS Imagocampagne alleen is niet voldoende '
Lees ook