Symposium Vitamines & Senioren

Ministerie van VWS: extra
vitamine D voor ouderen

Ede, 19 januari 1999

Ouderen boven 75 jaar zouden, met name om botbreuken te voorkomen, dagelijks een supplement met extra vitamine D moeten nemen. Deze bevolkingsgroep is in het algemeen niet in staat de vereiste hoeveelheid vitamine D uit de voeding of uit zonlicht te halen. Hetzelfde advies geldt voor 65-plussers die aan huis gebonden zijn. De wettelijk verplichte mededeling op verpakkingen van supplementen dat een evenwichtige voeding voorziet in voldoende vitamines, komt voor deze specifieke situaties te vervallen.

Dit meldde een vertegenwoordigster van het ministerie van VWS tijdens het symposium Vitamines & Senioren op dinsdag 19 januari in De Reehorst in Ede. Het symposium werd georganiseerd door het Vitamine Informatie Bureau van TNO Voeding en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

De dag stond in het teken van de voedingssituatie onder ouderen, de tekortkomingen daarin, de klachten die ermee samenhangen en de maatregelen die - liefst preventief - kunnen worden genomen. De rol van vitamines speelde daarbij een voorname rol. Sprekers van universiteiten, academische ziekenhuizen, TNO Voeding en een verpleeghuis bogen zich over de problematiek.
Belangrijke vaststelling was het verschil in leefsituatie en de grote verschillen in leeftijd. Verreweg de meeste ouderen wonen gewoon thuis en krijgen gemiddeld voldoende vitamines binnen; slechts een beperkt deel verblijft in een zorginstelling. Met name bij die laatste groep doen zich de meeste problemen voor. Deze ouderen hebben gemiddeld meer en langduriger gezondheidsklachten en zijn bovendien afhankelijk van de voorzieningen in hun instelling. Ook tijdens het symposium bleek weer dat deze voorziening niet optimaal is.

Er is bijvoorbeeld vaak te weinig tijd om bewoners te helpen met eten, waardoor de vitaminevoorziening gevaar kan lopen. Tekorten aan vitamine D, B12 en foliumzuur komen dan ook geregeld voor. Sommige deelnemers aan het symposium pleitten daarom voor suppletie van vitamines aan deze groep ouderen, via supplementen of verrijkte voedingsmiddelen. Anderen vonden dat je allereerst de voedingsinneming zou moeten optimaliseren. Duidelijk werd dat het vaststellen van vitaminetekorten bij individuele ouderen duur is. Zo is één vitamine D-bepaling even duur als een jaar lang vitamine D supplementen verstrekken.

Een essentiële rol bij de voeding van ouderen is weggelegd voor diëtisten. Er zou een nauwere samenwerking moeten komen tussen deze professionals en de huisartsen, omdat huisartsen de specifieke kennis ontberen om via de voeding aan de gezondheid van mensen te werken. Dat werd betoogd door het Tweede Kamerlid Rob Oudkerk (PvdA), zelf nog parttime huisarts. Oudkerk opende het symposium en zei onder meer: "Als iets echt werkt, moet er ruimte voor worden gemaakt. De overheid moet dan de voorwaarden scheppen en dat is nu nog niet altijd even goed geregeld."
Oudkerk moest vanwege politieke verplichtingen snel vertrekken. Daarom was hij er helaas niet meer toen vanuit de zaal de vraag werd gesteld wie de extra vitamine D-supplementen zou moeten betalen.

Vitamine B12 verbetert cognitieve functies Tijdens het symposium werd ook aandacht geschonken aan het verband tussen vitamine B12 en de cognitieve functie van gezonde ouderen. In een (bescheiden) onderzoek bleek dat extra vitamine B12 een duidelijk effect heeft bij ouderen die vooraf een verlaagd gehalte B12 in hun bloed hadden. Ze bleken bepaalde tests beter te kunnen uitvoeren, zoals een geheugentest waarin ze vijftien verschillende woorden te horen kregen, die ze enige tijd later moesten reproduceren. Ook hun hersenfunctie verbeterde: meer snelle hersenactiviteit en minder trage hersenactiviteit.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Angela Severs, tel: 030 69
44 386, fax: 030 69 44 928, e-mail: Severs@voeding.tno.nl, www.voeding.tno.nl/vitamine.
Angela
Ir. Angela Severs
Vitamine Informatie Bureau
TNO Voeding
Postbus 360

3700 AJ Zeist
tel 030 69 44 777
fax 030 69 44 928
e-mail: severs@voeding.tno.nl
internet: http://www.voeding.tno.nl/vitamine/

Deel: ' Ministerie VWS 'Ouderen moeten extra vitamine D nemen' '
Lees ook