Ministerie van VWS

Toegestane termijn kloneringstechnieken

In de onderstaande brief geeft de minister een nadere toelichting te geven op de betekenis van de interpretatieve verklaring die Nederland op 4 mei 1998 aflegde bij ondertekening van het Additionele protocol inzake een verbod op het kloneren van mensen bij het Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde van de Raad van Europa.
Dit naar aanleiding van een vraag van de heer Rouvoet die hij stelde tijdens de begrotingsbehandeling op 25 november 1998.

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Ministerie VWS Toegestane termijn kloneringstechnieken '
Lees ook