Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Ministerie wijst biologisch NAJK-project af

Het NAJK-project 'Biologisch: hoe doet 'ie dat?' krijgt geen geld van het ministerie van Landbouw. Het ministerie vindt dat er voor het gevraagde geld teveel jonge boeren en tuinders worden bereikt! Blijkbaar schrok het ministerie van het rendement van het project en de efficiëntie van de NAJK-organisatie. Met de afwijzing legt het ministerie een advies naast zich neer van IKC-Landbouw, één van haar eigen onderzoeksinstituten in Ede. Die adviseerde dat omschakeling voor veel gangbare boeren nog een te grote stap is en dat de overheid hierbij daarom een stimulerende rol moet spelen. Minister Apotheker sloot zich daarbij aan. ,,Niet voor niets stimuleert mijn ministerie boeren die willen overstappen op biologische landbouw'', zei hij nog onlangs in een interview. Het is echter duidelijk dat de minister nog niet helemaal op de hoogte is van wat er op zijn ministerie gaande is. Met het project 'Biologisch, hoe doet 'ie dat?' wil het NAJK leden informeren en jonge boeren die omschakeling overwegen een handje op weg helpen.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' Ministerie wijst biologisch NAJK-project af '
Lees ook