Ministerie van VWS

Verontreinigde palmolie, nieuwsbericht

In aanvulling op een eerdere brief over het incident diesel in palmolie in Indonesië heeft de Minister - mede namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij - op donderdag 4 november onderstaande brief naar de Kamer gestuurd met daarin informatie over nieuwe ontwikkelingen en maatregelen.

Links

Verontreinigde palmolie

Deel: ' Ministeriele brief over diesel in palmolie, Indonesie '
Lees ook