Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministeries moeten krachten bundelen bij werving personeel Een persbericht bij het onderwerp Arbeidsmarkt.
16 december 1999
De ministeries moeten hun krachten bundelen om bij het werven en behouden van personeel te kunnen concurreren met het bedrijfsleven. De overheid scoort goed op punten als werksfeer en arbeidsvoorwaarden, maar minder goed waar het gaat om de inhoud van het werk. Het is belangrijk over het werken bij de rijksoverheid een reëel beeld uit te dragen. Zo denkt de buitenwacht ten onrechte dat het met de werkdruk bij de ministeries wel meevalt. De arbeidsvoorwaarden zijn in werkelijkheid juist weer beter dan de buitenwereld denkt. De rijksoverheid zou zich meer moeten richten op studenten in een vroege fase van hun studie, en hun meer stagemogelijkheden kunnen bieden. Verder moeten de ministeries goede sollicitanten een baan bieden, ook als er eigenlijk nog geen vacature is. Ook kan de rijksoverheid actiever zijn bij het werven van personeel onder allochtonen, herintreders en gedeeltelijk gehandicapten. Dat staat in de Arbeidsmarktmonitor Rijksdienst 1999, uitgebracht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De arbeidsmarktmonitor presenteert de onderzoeksresultaten over werken bij de rijksoverheid onder juristen, financieel-economen en secretaresses. Hun ervaringen of ideeën zijn vergeleken met wat universitair en hbo-afgestudeerden binnen de rijksoverheid en in het bedrijfsleven ervaren of denken over werken bij een ministerie.
Krappere arbeidsmarkt door vergrijzing en ontgroening De komende jaren zullen er aanzienlijke tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan. Voor de overheid zal dit extra hard aankomen. Door de huidige samenstelling van het personeelsbestand zal de uitstroom van ouderen bij de overheid de komende jaren groter zijn dan gemiddeld (vergrijzing), terwijl er minder jongeren op de arbeidsmarkt komen (ontgroening). Er is vooral een tekort te verwachten aan middelbaar en hoger opgeleiden, groepen waaraan de overheid juist veel behoefte heeft. Deze schaarste zal een toenemende concurrentie veroorzaken tussen werkgevers op zoek naar personeel. Vooral de groeiende commerciële dienstensector zal op de arbeidsmarkt een grote concurrent voor de ministeries worden. De ministeries hebben nu al veel moeite juristen, financieel-economen en secretaresses te vinden.
Het werk interessant houden
Rijksambtenaren vinden dezelfde dingen belangrijk als werknemers in het bedrijfsleven: een goed pakket arbeidsvoorwaarden, uitdagend werk, ontplooiingsmogelijkheden, een prettige werksfeer, zelfstandigheid en duidelijkheid over wat er gedaan moet worden. Op die punten moeten de ministeries zich dus richten om nieuw personeel binnen te halen en zittend personeel binnen te houden. Het is vooral zaak de inhoud van het werk interessant te houden. Dat kan door medewerkers tijdig nieuwe functies aan te bieden die passen bij hun belangstelling en capaciteiten. Daarbij moet ook gekeken worden naar de mogelijkheid naar een ander ministerie over te stappen of in het buitenland te werken. Ook het extra belonen van individuele inzet en prestaties kan de aantrekkingskracht van de rijksoverheid als werkgever versterken.
Juristen zien het ministerie van Justitie als "A-merk", gevolgd door de ministeries van VWS en VROM. Financieel-economen werken het liefst bij de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Deze ministeries kunnen daardoor als motor fungeren bij het werven van juristen respectievelijk economen. Daar kunnen vervolgens ook de andere ministeries baat bij hebben.

Deel: ' Ministeries moeten krachten bundelen bij werving personeel '
Lees ook