METRIXLAB B.V.

Ministeries werven online beter dan top10-bedrijven

Rotterdam, 17 juni 2002 Internet is dé manier om je te oriënteren op de arbeidsmarkt. Overheidsinstellingen presenteren zich hier beter dan de grootste Nederlandse bedrijven. Hun websites voldoen beter aan de behoeften van werkzoekenden. Als het gaat om een algemeen oordeel over de website scoort de Belastingdienst het beste; 79% vindt deze site goed of zeer goed. De sites van SHV en KPN scoren het laagst.

Dat blijkt uit een onderzoek door MetrixLab onder 1.382 internet gebruikers. Zij bezochten, gebruikten en beoordeelden de 'corporate' websites van de 10 grootste Nederlandse bedrijven en die van de 5 meest geliefde rijksoverheidsinstellingen om bij te werken.

De deelnemers kregen de opdracht zich te oriënteren op een mogelijke betrekking bij een andere werkgever en daartoe de website van deze werkgever te bezoeken. Ook bekeken zij de aangeboden mogelijkheden om hierover daadwerkelijk in contact te treden.

Behoeften van werkzoekenden
Mensen die zich oriënteren op een mogelijke nieuwe werkgever willen in elk geval informatie over salaris en andere arbeidsvoorwaarden. Bij 38% van de bezoeken aan één van de overheidssites werd deze informatie ook gevonden, tegenover slechts 21% bij bedrijven.

Ook vacatures werden bij de overheid meer aangetroffen (67%) dan bij de bedrijven (48%). Uiteraard is het dan van belang, dat deze vacatures actueel zijn. Ook op dit punt doet de overheid het beter. Hekkensluiters daarbij zijn Ahold, KPN, SHV en Unilever.

Alleen als het gaat om doorgroeimogelijkheden doen de bedrijvensites het wat beter: 28% trof hier informatie over aan, tegen 20% voor de overheid.

De Belastingdienst voldoet het beste aan de behoeften van werkzoekenden en oogst de meeste waardering: 79% vindt deze site goed of zeer goed. Zoals één van de deelnemers opmerkt: 'Er is goed over nagedacht wat mensen interesseert: 1. wat verdient het? 2. hoe denken medewerkers over het bedrijf?'.

Reageren op vacatures
Via de site van de Belastingdienst lijkt het ook het gemakkelijkst om te reageren op een vacature (85% gemakkelijk of zeer gemakkelijk). De sites van SHV (41%) en AkzoNobel (35%) scoren hierop het laagst.

Lang niet overal was duidelijk, bij wie de persoonlijke gegevens terecht zouden komen bij het insturen van een reactie. De website van Vrom is hierin het duidelijkst, gevolgd door SHV. De sites van Ahold en KPN worden op dit punt als het minst duidelijk ervaren.

De site van Aegon is het duidelijkst over de termijn waarop men een reactie kan verwachten n.a.v. een sollicitatie (42%). In het algemeen scoren de overheidsorganisaties redelijk wat betreft dit onderwerp (tussen de 21% en 28%). Bij Fortis en ING is het het minst duidelijk wanneer men een reactie kan verwachten (9% en 8%).

Website effectiviteit
Na afloop van het sitebezoek gaven deelnemers aan in hoeverre zij: o Zich aangesproken voelden door de manier waarop deze organisatie zich presenteert
o Positiever zijn gaan denken over de betreffende organisatie o De website aan anderen zouden aanbevelen.
Op de site van Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voelt men zich het meest aangesproken door de manier waarop deze organisatie zich presenteert (43%), gevolgd door de Belastingdienst met 42%. KPN scoort het slechtst met 21%.

33% van de bezoekers is na een bezoek van de website van het Ministerie van Vrom positiever geworden over deze organisatie. Op de tweede plaats staat de Belastingdienst met 28%. Slechts 11% is positiever geworden na een bezoek aan de website van Unilever.

30% van de bezoekers van de Philips site zullen deze site aanbevelen aan anderen, gevolgd door de Belastingdienst met 25%. Het slechtst scoort SHV met 6%.

Onderzochte websites
De 'corporate' sites van de volgende bedrijven en overheidsinstellingen zijn in het onderzoek betrokken: o Aegon
o Ahold
o Akzo Nobel
o Belastingdienst
o Fortis
o ING
o KPN
o Ministerie van Economische Zaken
o Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen o Ministerie van Verkeer en Waterstaat
o Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
o Philips
o Shell
o SHV
o Unilever
Dit zijn de 10 grootste Nederlandse bedrijven en die van de 5 meest geliefde rijksoverheidsinstellingen om bij te werken (Intermediair imago-onderzoek, april 2002).

Website XSment
Een Website XSment test een website in detail op verschillende gebruiksscenario's. Een zorgvuldig gekozen grote groep respondenten wordt gevraagd om een aantal opdrachten op een website uit te voeren. Tijdens deze opdrachten wordt het gedrag (de klikpaden) gedetailleerd geregistreerd en worden de respondenten geïnterviewd over hun beleving. Dit gebeurt online, met behulp van speciaal ontwikkelde software. Het onderzoek laat exact zien hoe bezoekers een website voor verschillende doeleneinden (zoals aankoop of offerteaanvraag) gebruiken en hoe ze de gebruikte onderdelen beoordelen.

MetrixLab
Onderzoeksbureau MetrixLab helpt bedrijven bij het verbeteren van de gebruikersbeleving en effectiviteit van hun website. Hiervoor heeft MetrixLab het Website XSment product ontwikkeld dat is gebaseerd op kwantitatief gebruikersonderzoek en een unieke onderzoekstechnologie. Het biedt concreet advies over verbeteringen van websites op basis van beleving van bezoekers. Onder de klanten van MetrixLab bevinden zich onder andere: MSN, Air Miles, Koninklijke Landmacht, Unilever, Adidas, Centraal Beheer, Interpolis, Robeco, Kennisnet, Postbank, Sara Lee en Philips.

Deel: ' Ministeries werven online beter dan top10-bedrijven '
Lees ook