Persbericht van het ministerie van LNV
28 januari 2000

Ministerraad akkoord met aanwijzing gebieden vogelrichtlijn

De Ministerraad is vrijdag 28 januari 2000 akkoord gegaan met de aanwijzing van de beschermingsgebieden in het kader van de Europese vogelrichtlijn. De belangrijkste leefgebieden van de roerdomp, lepelaar, visdief, velduil en vele andere vogelsoorten worden door de Vogelrichtlijn duurzaam beschermd. Zo wordt het voortbestaan van honderden vogelsoorten in Europa ook voor de komende generaties verzekerd.

Het huidige gebruik van die gebieden kan in het algemeen voortgezet worden. Plannen die significant negatieve gevolgen kunnen hebben voor het gebied of de vogelsoorten dienen zorgvuldig te worden afgewogen. Gaat het om zwaarwegende openbare belangen, kan alsnog worden gekozen voor bijvoorbeeld de aanleg van een weg, maar daar moet iets tegenover staan.

Deze gebieden zijn tot stand gekomen na een uitgebreide inspraakprocedure, waarbij meer dan vijfduizend binnengekomen reacties zijn verwerkt.

De nu vastgestelde gebieden zijn:

- Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart

- Arkemheen

- Boezems Kinderdijk

- Brabantse Wal

- Maasduinen

- De Wieden

- De Wilck

- Donkse Laagten

- Drents-Friese Woud

- Drontermeer

- Eilandspolder

- Fluessen/Vogelhoek/Morra

- Gelderse Poort

- Grevelingen

- Groote Wielen

- Haringvliet

- Hollands Diep

- IJmeer

- Ijssel

- Ijsselmeer

- Ilperveld, Varkensland en Twiske

- Ketelmeer en Vossemeer

- Lauwersmeer

- Leekstermeergebied

- Leenderbos en Groote Heide

- Markermeer

- Oostelijke Vechtplassen

- Oudegaasterbrekken

- Oudeland en Strijen

- Broekvelden/Vettenbroek

- Neder-Rijn

- Sallandse Heuvelrug

- Sneekermeer.Goengarijpster poelen/Terkaplesterpoelen
- Van Oord.s Mersken

- Veerse Meer

- Veluwe

- Veluwemeer

- Voordelta

- Voornes Duin

- Waaluiterwaarden

- Weerter- en Budelerbergen

- Westerschelde

- Witte en Zwarte Brekken en Oudhof

- Wolderwijd en Nuldernauw

- Wormer- en Jisperveld

- Yerseke & Kapelse Moer

- Zoommeer

- Zuidlaardermeergebied

- Zwarte Water en Overijsselse Vecht.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Deel: ' Ministerraad akkoord met aanwijzing gebieden vogelrichtlijn '
Lees ook