expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Gemeentelijke herindeling.........

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
9 april 1999

MINISTERRAAD AKKOORD MET GEMEENTELIJKE HERINDELING WEST-OVERIJSSEL

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingestemd met het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling in West-Overijssel.
Voor de versterking van het lokale bestuur in West-Overijssel worden zeven nieuwe gemeenten gevormd.
Het gaat om de samenvoeging van:
&.61550; Dalfsen en Nieuwleusen;
&.61550; Hardenberg, Ommen, Avereest en Gramsbergen; &.61550; Raalte en Heino;
&.61550; Olst en Wijhe;
&.61550; Kampen en IJsselmuiden;
&.61550; Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis;
&.61550; Steenwijk, Brederwiede en IJsselham.
Het aantal West-Overijsselse gemeenten zal na deze samenvoeging van twintig naar negen verminderen.
Met het wetsvoorstel wordt de indeling die de provincie Overijssel heeft voorgesteld in zijn geheel overgenomen.

De gemeenten Zwolle en Staphorst zullen volgens het wetsvoorstel zelfstandig blijven. Om te zorgen dat Zwolle in de komende decennia over voldoende armslag beschikt voor zowel woningbouw als bedrijvenlocaties, wordt tevens een aantal grenswijzigingen met omliggende gemeenten voorgesteld.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 09.04.1999


09 apr 99 19:33

Deel: ' Ministerraad akkoord met herindeling West-Overijssel '
Lees ook