Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Persbericht ministerraad
14 februari 2003

Ministerraad akkoord met nieuwe zaaizaad- en plantgoedwet

De ministerraad heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ingestemd met een nieuwe Zaaizaad- en Plantgoedwet. De wet geeft regels voor de toelating van plantenrassen, de verhandeling van teeltmateriaal van die plantenrassen en de verlening van kwekersrecht. Met de nieuwe wet wil het kabinet procedures stroomlijnen, regels beter op internationale wetgeving afstemmen, de rechtsbescherming en het toezicht verbeteren en bevoegdheden duidelijker verdelen. De wet vervangt de oude Zaaizaad- en Plantgoedwet uit 1967. Zowel voor het aanvragen van kwekersrecht als voor toelating tot het verkeer is er straks één nieuw orgaan, de Raad voor Plantenrassen. Die komt in de plaats van de Raad voor het Kwekersrecht en een drietal commissies, te weten de Commissie voor de samenstelling van de rassenlijst van landbouwgewassen, de Commissie voor de samenstelling van de rassenlijst voor bosbouwgewassen en de Commissie toelating groenterassen. De keuring van en het toezicht op de kwaliteit van het teeltmateriaal dat in de handel mag worden gebracht blijft in handen van de huidige keuringsinstellingen, te weten de Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen in Emmeloord en de Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw in Roelofarendsveen. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. RVD, 14.02.2003Deel: ' Ministerraad akkoord met nieuwe zaaizaad- en plantgoedwet '
Lees ook