Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht ministerraad
14 februari 2003

Ministerraad akkoord met verlenging tijdelijke huurcontracten

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Kamp van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer om de maximale wettelijke termijn voor tijdelijke verhuur van sloopwoningen te verlengen van drie naar vijf jaar. Uit onderzoek blijkt dat dit één van de mogelijkheden is om het tekort aan studentenhuisvesting te verkleinen. Op dit moment kan een student maximaal drie jaar een woning huren die bijvoorbeeld bij wijkvernieuwing (herstructurering) op de rol staat om gesloopt te worden. Vaak blijkt de aanloop naar de daadwerkelijke aanpak van zo'n wijk door onvoorziene vertraging langer te duren dan deze drie jaar en staat de woning na deze drie jaar noodgedwongen leeg. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het voorstel tot wijziging van artikel 15 van de Leegstandswet voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. RVD, 14.02.2003Deel: ' Ministerraad akkoord met verlenging tijdelijke huurcontracten '
Lees ook