expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Burgemeestersbenoeming Apeldoorn

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
22 januari 1999

BURGEMEESTERSBENOEMING APELDOORN

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer mr. G.J. de Graaf (VVD) voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Apeldoorn.

De heer De Graaf (48 jaar) is sinds 1989 burgemeester van de gemeente Vught. Van 1981 tot 1989 was hij burgemeester van de gemeente Leersum.
Daarvoor was hij werkzaam bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De heer De Graaf volgt als burgemeester van Apeldoorn de heer mr. H.J.E. Bruins Slot (CDA) op die op 1 oktober 1998 een andere functie heeft aanvaard.

RVD, 22.01.1999

22 jan 99 13:41

Deel: ' Ministerraad burgemeestersbenoeming Apeldoorn '
Lees ook