expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Burgemeestersbenoeming Leiden

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
22 januari 1999

BURGEMEESTERSBENOEMING LEIDEN

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer drs. J.K.T. Postma (PvdA) voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Leiden.

De heer Postma (56 jaar) is sinds 1991 secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Daarvoor was hij van 1983 tot 1991 directeur-generaal van de Rijksbegroting.

De heer Postma volgt als burgemeester van Leiden de heer mr. C.H. Goekoop (VVD) op die met ingang van 1 januari 1999 met pensioen is gegaan.

RVD, 22.01.1999

22 jan 99 13:41

Deel: ' Ministerraad burgemeestersbenoeming Leiden '
Lees ook