expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Burgemeestersbenoeming Rotterdam

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
22 januari 1999

BURGEMEESTERSBENOEMING ROTTERDAM

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer mr. I.W. Opstelten (VVD) voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van de gemeente Rotterdam.

De heer Opstelten (54 jaar) is sinds 1992 burgemeester van de gemeente Utrecht. Van 1987 tot 1992 was hij directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarvoor was hij burgemeester van Delfzijl (1980-1987), Doorn (1977-1980) en Dalen (1972-1977).

De heer Opstelten volgt als burgemeester van Rotterdam dr. A Peper op die met ingang van
3 augustus is benoemd tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

RVD, 22.01.1999

22 jan 99 13:41

Deel: ' Ministerraad burgemeestersbenoeming Rotterdam '
Lees ook