RVD/DV

MINISTERRAAD: CAO geen belemmering beloning minimumniveau

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
3 maart 2000

CAO.S KENNEN NAGENOEG GEEN BELEMMERING VOOR BELONING OP

MINIMUMNIVEAU

CAO's bieden vergeleken met vijf jaar geleden meer ruimte voor het belonen op of in de buurt van het minimumloon.
Dit blijkt uit een notitie van minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarmee het kabinet heeft ingestemd.

In het Regeerakkoord is aangegeven dat met de sociale partners de balans zal worden opgemaakt van de manier waarop de CAO bijdraagt aan het terugdringen van het aantal mensen met een uitkering. Het gaat hierbij vooral om het verloop van de invoering van lagere loonschalen in CAO.s en de feitelijke bezetting ervan.

Uit de notitie blijkt dat 86% van de (grotere) bedrijfstak-CAO.s een laagste loonschaal heeft in de buurt van het wettelijk minimumloon en/of de mogelijkheid heeft van dispensatie van loonbepalingen of de gehele CAO. Hierdoor wordt werkgevers de mogelijkheid geboden om mensen die laaggekwalificeerd werk verrichten in dienst te nemen tegen het wettelijk minimumloon of iets daarboven.
Gemiddeld lagen de laagste loonschalen in 1998 iets meer dan 6% boven het wettelijk minimumloon; van de onderzochte bedrijven heeft 14% daadwerkelijk mensen in dienst genomen in de laagste loonschalen. Bedrijven die daar geen gebruik van maken hebben veelal geen functies op het laagste loonniveau of zijn door marktomstandigheden gedwongen een hoger loon te betalen.

In de notitie is ook nagegaan of er praktische belemmeringen zijn bij het uittreden uit een bedrijfstak-CAO en het daarvoor in de plaats afsluiten van een ondernemings-CAO. Deze belemmeringen blijken niet of nauwelijks te bestaan.

RVD, 03.03.2000

03 mrt 00 15:47

Deel: ' Ministerraad CAO geen belemmering beloning minimumniveau '
Lees ook