RVD/DV

MINISTERRAAD: Geen uitbreiding nertsenhouderij................
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Persbericht Ministerraad
24 maart 2000

GEEN UITBREIDING NERTSENHOUDERIJ

Het kabinet heeft ingestemd met het voorstel van minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij om vooralsnog uitbreiding van het aantal nertsenbedrijven tegen te gaan. Mocht het tot een verbod op het houden van dieren voor bontproductie komen, dan zal een overgangstermijn niet van toepassing zijn voor bedrijven die nu starten.

Op 1 juli heeft de kamer de motie Swildens-Rozendaal aangenomen, waarin wordt verzocht om beëindiging van het bedrijfsmatig houden van nertsen. Het kabinet staat niet afwijzend tegenover deze motie, maar wil ontwikkelingen in Europa afwachten.
Het Verenigd Koninkrijk heeft een wetsvoorstel opgesteld waarin het fokken en doden van dieren vanwege de waarde van hun vacht wordt verboden. (Dit wetsvoorstel is vergelijkbaar met de motie Swildens-Rozendaal). Het voorstel is in december genotificeerd bij de Europese Commissie. Een aantal lidstaten heeft juridische vraagtekens gezet bij dit voorstel.

RVD, 24.03.2000

24 mrt 00 13:50

Deel: ' Ministerraad geen uitbreiding nertsenhouderij '
Lees ook