RVD/DV

MINISTERRAAD: Jaarlijkse indexering collegegeld.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
8 januari 1999

JAARLIJKSE INDEXERING COLLEGEGELD

Met ingang van het studiejaar 1999/2000 zal het collegegeld jaarlijks worden aangepast aan de ontwikkeling van het prijsindexcijfer. Met dit voorstel van minister drs. L.M.L.H.A. Hermans (OCenW) heeft de ministerraad ingestemd. Het collegegeld wordt op 1 september 1999 verhoogd van f 2.750 tot f 2.816 gulden per jaar.

In het regeerakkoord is de indexering van het collegegeld al aangekondigd. Het collegegeld wordt geïndexeerd aan de hand van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Jaarlijks voor 1 november voorafgaand aan het studiejaar wordt het collegegeld vastgesteld.
De instellingen voor het hoger onderwijs innen het collegegeld. Dit bedrag is verrekend met de bijdrage die ze van het rijk ontvangen. Deze is daarom verlaagd met 18,7 miljoen gulden voor 1999 oplopend tot 74,9 miljoen gulden in 2002. De studenten krijgen het collegegeld gecompenseerd via de aanvullende beurs. Studenten die geen aanvullende beurs hebben, kunnen dit bedrag lenen. In het hoger onderwijs betalen 313.000 studenten het wettelijk collegegeld.

RVD, 08.01.1999


08 jan 99 15:42

Deel: ' Ministerraad Jaarlijkse indexering collegegeld '
Lees ook