expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: SNELLERE BESLUITVORMING OVER ....

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Persbericht Ministerraad
22 januari 1999

SNELLERE BESLUITVORMING OVER RIJKSPROJECTEN

Het kabinet heeft ingestemd met een voorontwerp van een wet voor een rijksprojectenprocedure. Dit voorontwerp wordt aan een aantal instanties voor commentaar voorgelegd.
Met de nieuwe procedure kan het rijk besluitvorming over ruimtelijke projecten van nationaal belang onder eigen regie realiseren. Het kan gaan om nationale projecten waarvan het rijk initiatiefnemer is, maar ook om projecten met een particuliere initiatiefnemer. De procedure voorziet in een projectbesluit van het rijk waarin de hoofdlijnen van een project worden vastgelegd. Alle vergunningen worden daarna in een gebundelde procedure onder regie van het rijk verleend. Ook het beroep bij de rechter vindt gebundeld plaats. De besluitvorming over nationale projecten wordt met deze nieuwe procedure versneld.

RVD, 22.01.1999

22 jan 99 17:24

Deel: ' Ministerraad snellere besluitvorming over rijksprojecten '
Lees ook