Ministerie van Justitie

Persbericht Ministerraad

Ministerraad stemt in met wetsvoorstel aanpassing structuurregeling

De ministerraad heeft op voorstel van minister Korthals van Justitie, minister Zalm van Financien, minister Jorritsma van Economische Zaken en minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met het wetsvoorstel aanpassing structuurregeling. De raad van commissarissen van grote bedrijven bepaalt niet langer zelf wie tot commissaris wordt benoemd; aandeelhouders en werknemers gaan dat doen. De bevoegdheden van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt uitgebreid: zo krijgen aandeelhouders de mogelijkheid de raad van commissarissen te ontslaan. In de nieuwe structuurregeling krijgen aandeelhouders en werknemers meer invloed op de gang van zaken bij een grote onderneming, bijvoorbeeld ten aanzien van beloningen van bestuurders.

Het wetsvoorstel vloeit voort uit het kabinetsstandpunt van 9 februari 2001 over het advies van de Sociaal-Economische Raad over het functioneren en de toekomst van wettelijke regels voor grote vennootschappen (het zogenoemde structuurregime).

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Voor vragen of commentaar met betrekking tot de inhoud van deze pagina's kunt u terecht bij de Directie Voorlichting van Justitie, telefoon: (070) - 3706850,
email: voorlichting@best-dep.minjust.nl,
fax: (070) - 3707594

Laatst gewijzigd: 16-07-2001

Deel: ' Ministerraad stemt in met aanpassing structuurregeling '
Lees ook