expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Nat. Actieplan Werkgelegenheid 1999

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Persbericht Ministerraad
28 mei 1999

MINISTERRAAD STEMT IN MET NATIONAAL ACTIEPLAN WERKGELEGENHEID 1999

De ministerraad heeft ingestemd met het Nationaal Actieplan Werkgelegenheid 1999. Het plan geeft een overzicht van het Nederlandse beleid op het gebied van werkgelegenheid en arbeidsmarkt. Met het actieplan voldoet ons land aan de uitvoering van de afspraken die op Europees niveau zijn gemaakt en neergelegd in het Verdrag van Amsterdam. De Europese lidstaten maken ieder jaar een dergelijk actieplan op basis van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid.

In het Nationaal Actieplan Werkgelegenheid worden de inspanningen beschreven op het terrein van werkgelegenheid, arbeidsmarkt en scholing. Het betreft de gezamenlijke inspanningen van de centrale overheid met sociale partners, lokale overheden, uitvoeringsinstellingen voor sociale zekerheid en arbeidsmarkt en het onderwijsveld.

In het plan wordt aangegeven dat de werkgelegenheidssituatie in de jaren negentig in Nederland structureel is verbeterd. De werkloosheid daalde van 7% in 1990 naar 5% in 1998. Wel wordt opgemerkt dat de gunstige economische ontwikkeling van de afgelopen jaren, enigszins begint te haperen. Het Nederlandse werkgelegenheidsbeleid is vooral gericht op beperking van de instroom en bevordering van de uitstroom uit een uitkering, verbetering van de mogelijkheden van het combineren van arbeid en zorg en voorkomen dat ouderen vroegtijdig stoppen met werken.
De Europese werkgelegenheidsstrategie benadrukt het belang van een preventieve aanpak om langdurige werkloosheid tegen te gaan. In Nederland staat dit beleid bekend als de .sluitende aanpak.. Het kabinet heeft zich ten doel gesteld om iedereen die langdurig werkloos dreigt te worden, binnen een jaar aan werk, werkervaring of scholing te helpen.

Essentieel onderdeel van de Europese werkgelegenheidsstrategie is leren van elkaars ervaringen. In het actieplan worden twee .best practices. beschreven: De Wet flexibiliteit en zekerheid en de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW) voor jongeren.

RVD, 28.05.1999

28 mei 99 15:54

Deel: ' Ministerraad stemt in met Actieplan Werkgelegenheid 1999 '
Lees ook