expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Grenswijziging Deventer en Gorssel

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad

19 maart 1999

MINISTERRAAD STEMT IN MET GRENSWIJZIGING DEVENTER EN GORSSEL

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingestemd met een wetsvoorstel tot wijziging van de grens tussen de gemeenten Deventer en Gorssel, tevens provinciegrens tussen Overijssel en Gelderland. Het grondgebied .Epse-noord. zal overgaan van de gemeente Gorssel naar de gemeente Deventer. Hierdoor krijgt Deventer de mogelijkheid op eigen grondgebied een bedrijventerrein te ontwikkelen. Voor een doelmatig grensbeloop zal een ander - bescheiden - grondgebied worden overgedragen van de gemeente Deventer aan de gemeente Gorssel.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De teksten van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 19.03.1999


19 mrt 99 20:06

Deel: ' Ministerraad stemt in met grenswijziging Deventer en Gorssel - 1224 '
Lees ook