expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Gemeentelijke herind. Over-Betuwe..

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
2 juli 1999

MINISTERRAAD STEMT IN MET GEMEENTELIJKE HERINDELING OVER-BETUWE

De ministerraad heeft op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling in de Over-Betuwe. Voorgesteld wordt de gemeenten Elst, Heteren en Valburg samen te voegen tot de nieuwe gemeente Elst en de gemeenten Bemmel, Gendt en Huissen tot de nieuwe gemeente Bemmel.
Het wetsvoorstel is gebaseerd op de ontwerpregeling die door provinciale staten van Gelderland is vastgesteld.

De samenvoeging van de zes gemeenten tot twee nieuwe gemeenten heeft tot doel het lokaal bestuur in de Over-Betuwe - het gebied tussen de gemeenten Arnhem en Nijmegen - te versterken. Het gebied wordt gekenmerkt door een veelheid aan infrastructuur. Snelwegen, spoorlijnen en waterwegen zijn in ruime mate aanwezig, nieuwe snelwegen worden gepland en ook de Betuwelijn en hogesnelheidslijn zullen het gebied doorsnijden.

Het kabinet streeft er naar de herindeling per 1 januari 2001 van kracht te laten worden.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 02.07.1999

02 jul 99 17:00

Deel: ' Ministerraad stemt in met herindeling Over-Betuwe '
Lees ook