expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: SAMENVOEGING VENLO EN TEGELEN...................

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad
29 oktober 1999

MINISTERRAAD STEMT IN MET SAMENVOEGING VENLO EN TEGELEN

De ministerraad heeft, op voorstel van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingestemd met een wetsvoorstel tot samenvoeging van de gemeenten Venlo en Tegelen. In het voorstel worden tevens enkele grenscorrecties aangekondigd. De belangrijkste grenscorrectie betreft het gebied Tradeport Noord ten behoeve van de bovenregionale bedrijvigheid in de richting van Grubbenvorst.
Doel van het wetsvoorstel is recht te doen aan een gegroeide situatie waarin de gemeenten Venlo en Tegelen in feite één stedelijk gebied zijn gaan vormen. Daarnaast worden met de grenscorrecties de ruimtelijke knelpunten van de centrumgemeente opgelost. Minister Peper volgt met het wetsvoorstel integraal het voorstel van het provinciebestuur van Limburg.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 29.10.1999

29 okt 99 17:44

Deel: ' Ministerraad stemt in met samenvoeging Venlo en Tegelen '
Lees ook