Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Justitie

Persbericht ministerraad
21 maart 2003

Ministerraad stemt in met uitvoeringswet eg-bewijsverordening

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Justitie ingestemd met een wetsvoorstel dat de uitvoering regelt van de EG-bewijsverordening van 28 mei 2001. Op grond van deze verordening kan een gerecht rechtstreeks een bevoegd gerecht in een andere lidstaat verzoeken een bewijshandeling te verrichten en kan een gerecht ook verzoeken om zelf in een andere lidstaat een bewijshandeling te mogen verrichten.
In de uitvoeringswet worden de rechtbanken aangewezen die in Nederland bevoegd zijn een verzoek van een gerecht uit een andere lidstaat uit te voeren. Ook wordt voorzien in een centraal orgaan (de Raad voor de Rechtspraak), dat onder meer tot taak krijgt de gerechten van informatie te voorzien, alsmede in een bevoegde autoriteit (de rechtbank te Den Haag), die over verzoeken tot rechtstreekse bewijsverrichting in Nederland dient te beslissen. Daarnaast wordt in het wetsvoorstel aangegeven in welke andere taal verzoeken en kennisgevingen kunnen worden gedaan (Engels) en wordt de snelste wijze van verzending van verzoeken en kennisgevingen aangegeven (fax/e-mail). De uitvoering van het verzoek door een gerecht dient binnen 90 dagen na ontvangst te geschieden. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State wordt gezonden. De tekst van het voorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. RVD, 21.03.2003Zoekwoorden:

Deel: ' Ministerraad stemt in met uitvoeringswet EG-bewijsverordening '
Lees ook