RVD/DV

MINISTERRAAD:Toezicht kleine onderlinge waarborgmaatschappijen
Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad
24 maart 2000

TOEZICHT OP KLEINE ONDERLINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJEN WORDT

AANGESCHERPT

De ministerraad heeft op voorstel van minister Zalm van Financiën ingestemd met het voorstel tot aanscherping van het toezicht op kleine onderlinge waarborgmaatschappijen.
Onderlinge waarborgmaatschappijen van beperkte omvang kunnen onder een aantal voorwaarden gedeeltelijk worden vrijgesteld van het toezicht van de Verzekeringskamer. Regelmatig wordt de aanvraag voor toelating als vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappij gebruikt om de zwaardere wettelijke eisen te ontgaan, waaraan andere verzekeraars moeten voldoen. Om dit oneigenlijk gebruik van de vrijstelling tegen te gaan, wordt het toezicht op kleine onderlinge waarborgmaatschappijen aangescherpt. Zo zal voortaan bij de aanvraag voor vrijstelling een programma van werkzaamheden moeten worden overgelegd. Verder zullen (potentiële) bestuurders van een vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappij, net als nu het geval is bij (potentiële) bestuurders van vergunninghoudende verzekeraars, door de Verzekeringskamer aan een toets worden onderworpen. Tenslotte wordt de bevoegdheid van de Verzekeringskamer om aanwijzingen te geven en als de aanwijzing niet wordt opgevolgd een stille curator te benoemen, verbreed tot de kleinste categorie onderlinge waarborgmaatschappijen (aantal verzekeringnemers kleiner dan 3000, jaarlijks bruto premie-inkomen niet meer dan 1 miljoen).
De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

RVD, 24.03.2000

24 mrt 00 13:49

Zoekwoorden:

Deel: ' Ministerraad toezicht kleine waarborgmaatschappijen '
Lees ook