expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: verlaagd BTW-tarief arbeidsintensieve diensten

Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad
22 oktober 1999

VERLAAGD BTW-TARIEF OP ARBEIDSINTENSIEVE DIENSTEN

Het kabinet heeft op voorstel van minister Zalm en staatssecretaris Vermeend van Financiën ingestemd met het voorstel om drie categorieën van arbeidsintensieve diensten aan te melden voor het experiment met een verlaagd BTW-tarief. Op grond van de criteria, komen wat Nederland betreft in ieder geval reparatie van kleding, schoenen en fietsen en kappers in aanmerking voor het experiment. Als Nederland in aanmerking komt voor een derde categorie - er zijn twee categorieën mogelijk, in bijzondere gevallen drie - dan kiest Nederland voor verbetering en renovatie van particuliere woningen, uitsluitend voorzover het om schilderen van woningen ouder dan 15 jaar gaat. Nederland zal zich hardmaken voor een derde categorie.

Op initiatief van Nederland is in de EcofinRaad gekeken naar een experiment met verlaagde BTW-tarieven voor arbeidsintensieve diensten. De EcofinRaad heeft op 8 oktober jl. gesproken over een voorstel voor een richtlijn die het mogelijk maakt om een experiment met een verlaagd BTW-tarief toe te passen op bepaalde arbeidsintensieve diensten. Vandaag is het Richtlijn-voorstel in de Sociale Raad aangenomen. Volgens het voorstel kunnen de lidstaten twee, en in bijzondere gevallen, drie categorieën kiezen uit een limitatieve lijst van vijf categorieën:

1. Reparatie van kleding, schoenen en fietsen
2. Verbetering en renovatie van particuliere woningen
3. Diensten van schoonmakers en glazenwassers aan woningen
4. Thuishulp

5. Kappersdiensten.

Als Nederland machtiging krijgt voor het experiment zal de maatregel op 1 januari 2000 ingaan en drie jaar duren. De effectiviteit ervan zal worden geëvalueerd, met name het werkgelegenheidseffect. Het resultaat daarvan zal, zowel nationaal als in EU-verband bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of definitief kan worden besloten over het verlaagde BTW-tarief op arbeidsintensieve diensten.

RVD, 22.10.1999

22 okt 99 17:45

Deel: ' Ministerraad verlaagd BTW-tarief arbeidsintensieve diensten '
Lees ook