RVD/DV

MINISTERRAAD: Versoepeling teruggave lesgeld en cursusgeld....
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Persbericht Ministerraad
24 maart 2000

VERSOEPELING TERUGGAVE LESGELD EN CURSUSGELD

De regels voor vermindering en terugbetaling van les- en cursusgeld worden versoepeld. Leerlingen die gedurende het schooljaar instromen of naar een andere opleiding overstappen of hun diploma halen, betalen door dit voorstel maar een deel van het les- of cursusgeld. De versoepeling gaat

1 augustus 2000 in. Leerlingen die hun opleiding tussentijds zonder diploma staken, krijgen geen geld terug; dit om uitval zonder diploma niet te stimuleren. Met dit voorstel van minister drs. L.M.L.H.A. Hermans (OCenW) heeft de ministerraad ingestemd.
Leerlingen die op 1 augustus 16 jaar of ouder zijn, betalen in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs lesgeld. Leerlingen die in het beroepsonderwijs een deeltijdopleiding volgen, betalen cursusgeld. Op dit moment wordt alleen lesgeld terugbetaald bij het overlijden van de leerling of als de leerling ernstig ziek is.

Voor het terugbetalen van het cursusgeld geldt een maandsystematiek.Voor elke maand dat een leerling geen onderwijs volgt, wordt het cursusgeld terugbetaald.
Een leerling die tussentijds de school met een diploma verlaat, krijgt voor elk kwartaal dat hij geen onderwijs volgt het lesgeld terug. Dit geldt niet voor de periode van 1 april tot 1 augustus, omdat dat de maanden van eindexamens en diploma-uitreiking zijn. In deze periode is er geen sprake van tussentijds de school verlaten. Ook wordt het mogelijk om het les- en cursusgeld terug te krijgen bij het verlaten van de school in verband met bijzondere familie-omstandigheden (bijv. ernstig zieke ouder). Er wordt dus voor het lesgeld een kwartaalsystematiek gehanteerd net als bij de kinderbijslag. De versoepeling van de teruggave van het les- en cursusgeld kost ongeveer één miljoen gulden.

RVD, 24.03.2000

24 mrt 00 13:49

Zoekwoorden:

Deel: ' Ministerraad versoepeling teruggave lesgeld en cursusgeld '
Lees ook