expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: RUIMTEVAART LEVERT WAARDEVOLLE....

Ministerie van Economische Zaken
Persbericht Ministerraad
22 januari 1999

RUIMTEVAART LEVERT WAARDEVOLLE BIJDRAGE

Het kabinet heeft een reactie vastgesteld op het advies van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) over het ruimtevaartbeleid. Het kabinet geeft aan dat het ruimtevaartbeleid beoordeeld moet worden op de combinatie van een aantal onderling samenhangende doelstellingen, namelijk de industrieel-technologische, de wetenschappelijke, de gebruikers- en de politieke doelstelling. In het advies van de AWT wordt daarentegen een relatief groot gewicht toegekend aan de industrieel-technologische doelstelling. Daardoor schetst de AWT een beeld dat geen recht doet aan bijvoorbeeld het wetenschappelijk belang voor astronomisch onderzoek en het gebruik van ruimtevaart voor bijvoorbeeld weersvoorspellingen, navigatie, de monitoring van het klimaat en de landbouw. En juist deze gebruikersdoelstellingen winnen aan gewicht.

De conclusie van de AWT dat het industriële draagvlak de afgelopen jaren is versmald wordt door het kabinet niet gedeeld. Waren rond 1982 een tiental bedrijven actief op ruimtevaartgebied, nu zijn dat ongeveer 35 bedrijven.

Het kabinet is het met de AWT eens als het stelt dat Nederland moet inzetten op de Europese Ruimtevaartorganisatie ESA. De omvang en de risico.s van ruimtevaart vereisen samenwerking op internationaal niveau en ESA biedt daarvoor een goed forum. Mede door deze internationale samenwerking behoort Nederland tot de absolute wereldtop op het terrein van astrofysisch onderzoek. Ook kan door de participatie aan ESA de expertise en de positie die de Nederlandse industrie op bepaalde vlakken heeft opgebouwd in stand worden gehouden en uitgebreid. Bovendien wordt meegedaan vanuit de gebruikersdoelstelling aan bijvoorbeeld aardobservatieprogramma.s. Dit zijn op zichzelf al voldoende redenen om deel te nemen in ESA. Daarnaast is het feit dat ESTEC, de R&D instelling van ESA, in Nederland is gelegen zeker een belangrijke bijkomende positieve omstandigheid. Het effect van ESTEC op de Nederlandse economie wordt geschat op ongeveer f 490 mln per jaar en door de aanwezigheid van ESTEC wordt een totale nationale werkgelegenheid gegenereerd van zo.n 1.520 arbeidsplaatsen.

Een brief met de volledige kabinetsreactie wordt binnenkort naar het parlement gestuurd.

RVD, 22.01.1999

22 jan 99 17:24

Deel: ' Ministers kritisch over visie Adviesraad op ruimtevaart '
Lees ook